Optičko prepoznavanje znakova (OCR)

Računarski softver koji je dizajniran tako da prevodi sliku otisnutog teksta s papira (koju obično učitamo sa skenera) u editabilni tekst
;