Svi procesi

Početna stranica

Prijemnica

Prijem u depo omogućava unos svih podataka o životinjama koje dolaze na farmu. Ona je usaglašena sa “HACCP standardom o dobrobiti životinja”. U prijemicu se unose svi podaci sa pedigrea od grla.

Prikaz prijema grla

Ova forma omogućava prikaz svih dosadašnjih prijemnica na farmu, kao i svih stavki same prijemnice

Prikaz grla - Glavna forma

Softver omogućava uvid u kalkulacije indexa jagnjenja, kako za celo stado tako i za svako grlo posebno. Ova forma daje mogućnost pregleda svih jagnjenja, potomstva, kao i svih kalkulacija vezanih za jagnjenje.

Grla

Pregled podataka, kao sto su ušna markica, tetovir broj, pedigre, kao i drugi podaci iz pedigre lista su lako dostupni za svako grlo. Softver daje mogućnost pregleda ukupnog broja grla na farmi kako ženskih tako i muških

Jagnjenja

Pregled podataka, kao sto su ušna markica, tetovir broj, pedigre, kao i drugi podaci iz pedigre lista su lako dostupni za svako grlo. Softver daje mogućnost pregleda ukupnog broja grla na farmi kako ženskih tako i muških

Prikaz grla - moguca parenja

Sa našim softverom dajemo rešen problem ukrštanja grla koja su u srodstvu, tako što softver sam generiše izveštaj koja ovca moze da se pari sa kojim ovnom

Porodicno stablo

Dajemo uvid u porodicno stablo tri kolena unazad, kao i u celo potomstvo od selektovanog grla

Merenja

Brzo, precizno i lako merenje je omoguceno putem povezivanja softvera sa vagom, koja svaku promenu težine za grlo beleži u bazu. Na osnovu promene težine grla tokom vremenskog perioda softver daje precizne kalkulacije o profitu na svakom grlu.

Kartice hrana i lekovi

Stalan uvid u stanje lagera hrane i lekova putem kartica, kao i ukupne kalkulacije količina i cena koštanja

Hranjenje i lečenje

Brz i jednostavan nacin hranjenja i lecenja grla, kao i automatskog skidanja sa lagera komponenata hrane i lekova

Otpis i Popis

Popisa/otpisa hrane i lekova na brz i jednostavan nacin, sa svim potrebnim izveštajima i propratnim kalkulacijama

Ekspedicija

Softver analizira koji su kupci danas uneseni u trebovanje i uporedjuje tonažu angažovanih vozila. Generiše izveštaj kojim se optimizuje proces utovara.
Definiše za kog kupca treba prvo izvršiti utovar u kamion jer se taj zadnji istovara. Deniše optimalni kapacitet tj.tonažu vozila kako bi se maksimalno optimalizovao odnos bruto trebovanje (angažovano vozilo)

Grupovina

Mogucnost porucivanje hrane preko grupne kupovine radi dobijanja boljih popusta na artikle

Moja grla za prodaju

Stavljanje svojih grla za prodaju na market, kako preko softvera tako i preko mobilne aplikacije, gde se brzo i lako može stupiti u kontakt sa drugim kupcima/prodavcima. Market daje uvid u kolicine, cene, kao i lokacije od drugih kupaca/prodavaca.
;